English-Turkish translations for capillary:

kılcal · kılcal damar · other translations

capillary kılcal

She has tear ducts, sweat glands, even veins and capillaries underneath her skin.

Gözyaşı pınarları var, ter bezleri hatta derisinin altında damar ve kılcal damarları.

Capillaries are leaking blood.

Kılcal damarlar kan sızdırıyor.

Thinner air builds upextra red blood cells, creates new capillaries.

Seyrelmiş hava alyuvar sayısını arttırır ve yeni kılcal damarlar oluşturur.

Click to see more example sentences
capillary kılcal damar

She has tear ducts, sweat glands, even veins and capillaries underneath her skin.

Gözyaşı pınarları var, ter bezleri hatta derisinin altında damar ve kılcal damarları.

Thinner air builds upextra red blood cells, creates new capillaries.

Seyrelmiş hava alyuvar sayısını arttırır ve yeni kılcal damarlar oluşturur.

Capillaries filled with blood.

Kanla dolu kılcal damarlar.

Click to see more example sentences