English-Turkish translations for capitalization:

harf · other translations

capitalization harf

Capital N little o, little b little e, little l.

Baş harfi N küçük o, küçük b küçük e, küçük l.

And Death" capital D

Ve Ölüm", Ö büyük harf

Lee, everything is crystallizing into one word: "'now,' capital N, capital O, capital W.

Lee, her şey tek bir sözcükle açıklığa kavuşturulabilir."'Şimdi.' "Büyük harflerle ŞİMDİ.

Click to see more example sentences