English-Turkish translations for capitulation:

teslim · kapitülasyon, kapitülasyonlar · other translations

capitulation teslim

I thought the village had capitulated, if you'll allow me.

Köyün teslim olduğunu düşünmüştüm, eğer bana izin verirseniz.

Just give me a second to capitulate, man!

Teslim etmek için bir saniye verin bana!

Maybe they already capitulated.

Belki de çoktan teslim olmuşlardır.

Click to see more example sentences
capitulation kapitülasyon, kapitülasyonlar

Peace, sir, is not capitulation.

Barış, efendim, kapitülasyon değildir.

Even after capitulation.

Kapitülasyon sonrası bile.