English-Turkish translations for caprice:

kapris · other translations

caprice kapris

It's not some expert's caprice.

Bu bir uzmanın kaprisleri değil.