English-Turkish translations for capsize:

alabora olmak · alabora etmek · other translations

capsize alabora olmak

A building collapses in moscow, a ferry capsizes on the brahmaputra river.

Moskova'da bir bina çökmüştü. Brahmaputra nehrinde bir vapur alabora olmuştu.

Either you will capsize and everyone will drown, or one person can be sacrificed to save the others.

Ya alabora olacaksınız ve herkes boğulacak, Ya da bir kişiyi diğerleri için feda edeceksin.

A ferry capsizes on the brahmaputra river.

Brahmaputra nehrinde bir vapur alabora olmuştu.

Click to see more example sentences
capsize alabora etmek

I think I'm capsizing, and the waves just keep rising.

Sanırım, alabora oluyorum ve dalgalar yükselmeye devam ediyor.

Did he capsize the boat?

Tekneyi o mu alabora etti?