English-Turkish translations for capsule:

kapsül · other translations

capsule kapsül

So that means that the time capsule is still inside the old school.

Yani bu da demektir ki, zaman kapsülü hala eski okulun içinde.

Escape capsule ready for transport.

Kaçış kapsülü nakliye için hazır.

Well, this time capsule isn't about mars, donner.

Zaman kapsülü Mars'la ilgili bir şey değil, Donner.

Click to see more example sentences