English-Turkish translations for capture:

yakalamak · ele geçirmek · esir · yakalama · çekme, çekmek · tutmak · almak · tutsak etmek · esir etmek · esir almak · ele geçirme · ganimet · other translations

capture yakalamak

Yes. And also most likely, something will happen to me please set up a camera and capture it.

Ve ayrıca büyük olasılıkla, bana bir şey olacak lütfen bir kamera kurun ve onu yakalayın.

He's a scientist that captured a snake.

O bir yılanı yakalayan bir bilim adamı.

They captured her that day.

Onu o gün yakaladılar.

Click to see more example sentences
capture ele geçirmek

President Bush said that he wanted to capture Osama bin Laden dead or alive.

Başkan Bush, Usame bin Ladin'i ölü ya da diri ele geçirmek istediğini söyledi.

I think this is a captured ship.

Galiba bu ele geçirilmiş bir gemi.

These guys captured me!

Bu adamlar beni ele geçirdi!

Click to see more example sentences
capture esir

The other soldier captured with Brody.

Brody ile esir tutulan diğer asker.

Davenport was captured and spent the rest of the war in a German prison camp.

Davenport ele geçirildi ve savaşın geri kalanını bir Alman esir kampında geçirdi.

Because I captured you.

Çünkü seni esir aldım.

Click to see more example sentences
capture yakalama

Since my capture, I have been treated well by the honorable men and women of our armed forces and police.

benim yakalama beri İyi tedavi edilmiş onurlu erkekler tarafından ve kadınlar bizim silahlı kuvvetler ve polis.

This is a capture mission!

Bu bir yakalama görevi!

And do you really think this moment is worth capturing?

Ve gerçekten bu anın yakalamaya değer olduğunu mu düşünüyorsun?

Click to see more example sentences
capture çekme, çekmek

To capture extraordinary behaviour always takes time.

Sıradışı davranışları çekmek her zaman zaman alıyor.

Security cameras captured this.

Güvenlik kameraları bu resmi çekmiş.

Where was this image captured?

Bu görüntü nerede çekildi?

Click to see more example sentences
capture tutmak

The other soldier captured with Brody.

Brody ile esir tutulan diğer asker.

Aileen just I.D.'d Tom Walker the other soldier captured with Brody.

Aileen, Tom Walker'ı teşhis etti. Brody ile esir tutulan diğer asker.

Capture and hold.

Yakala ve tut.

Click to see more example sentences
capture almak

Because I captured you.

Çünkü seni esir aldım.

I'll reverse the capture method, and yaah free.

Yakalama metodunu geri alacağım, ve yaah özgürüm.

capture tutsak etmek

Genghis Khan's captured descendant cannot be executed.

Cengiz Han'ın tutsak torunu idam edilemez.

The Jungars have captured Gahar.

Çungarlar Gahar'ı tutsak etmiş.

capture esir etmek

Aileen just I.D.'d Tom Walker the other soldier captured with Brody.

Aileen, Tom Walker'ı teşhis etti. Brody ile esir tutulan diğer asker.

Soul can neither capture nor intimidated.

Ruh, ne esir edilebilir, ne de korkutulabilir.

capture esir almak

Because I captured you.

Çünkü seni esir aldım.

capture ele geçirme

Victor Hesse arrived in Hawaii before you captured his brother.

Victor Hesse Hawaii'ye sen kardeşini ele geçirmeden önce geldi.

capture ganimet

A captured Confess is quite a prize, Giller.

Yakalanmış bir Confessor çok büyük bir ganimet, Giller.