English-Turkish translations for car:

araba · aracı, araç · vagon · oto · otomobil · makine · arabalı · other translations

We also found translations for word çar in Turkish.

car araba

There is something real about that little car, something that doesn't even have a name.

Şu küçük araba hakkında bir gerçek var ki, o da bir isminin bile olmaması.

That's not your car

O araba senin değil

It will still be a good car

Yine de iyi bir araba olur.

Click to see more example sentences
car aracı, araç

Isn't this a nice car?

Hoş bir araç, değil mi?

Yes, and a company car, Mike.

Evet, ve bir işletme aracı, Mike.

There's a burning car outside!

Dışarıda yanan bir araç var!

Click to see more example sentences
car vagon

It's nothing serious, but we need this car

Ciddi bir şey yok, ama bize bu vagon lazım.

This car is half empty.

Bu vagonun yarısı boş.

Yeah, two cars.

Evet, iki vagon.

Click to see more example sentences
car oto

And over there, chief Car theft.

ve şurada da, Şef oto hırsızlığı.

One car wash.

Bir oto yıkama.

The vehicle's registered to Zenith Car Rentals.

Araç Zenith Oto Kiralama adına kayıtlı.

Click to see more example sentences
car otomobil

Car should still be there.

Otomobil hala orada olmalı.

This hospital isn't a luxury car.

Bu hastane lüks bir otomobil değil ki.

It's a car not a baby carriage.

Bir otomobil bu, çocuk arabası değil.

Click to see more example sentences
car makine

It isn't a car, it's a time machine.

Bu bir araba değil. Bu bir zaman makinesi.

The car is a killing machine, pure and simple.

Araba bir ölüm makinesi, bu kadar basit.

So the car's a time machine?

Yani, araba bir zaman makinesi mi?

Click to see more example sentences
car arabalı

My friend has a car-ferrying service.

Arkadaşımın, arabalı vapur servisi var.