English-Turkish translations for caravan:

kervan · karavan · kafile · konvoy · other translations

caravan kervan

Is that a caravan?

O bir kervan mı?

Then why did you attack a defenseless village and caravan?

Peki neden savunmasız bir köye ve de kervana saldırdınız?

There's a caravan from lndia out there.

Dışarıda Hindistan'dan gelen bir kervan var.

Click to see more example sentences
caravan karavan

This is an armed caravan, completely bulletproof, magnetic locks.

Bu zırhlı bir karavan, kurşun geçirmiyor, manyetik kilitleri var.

Life is like a caravan

Hayat bir karavan gibi.

I'll do it for a caravan.

Bunu bir karavan için yaparım.

Click to see more example sentences
caravan kafile

Him and the whole caravan.

Onu ve tüm kafileyi.

A caravan's coming!

Bir kafile geliyor!

caravan konvoy

A Russian military caravan attacked, satellite component stolen.

Rus askeri konvoyu saldırıya uğradı. Uydu bileşenleri çalındı.