English-Turkish translations for cardboard:

karton, karton. · mukavva · other translations

cardboard karton, karton.

Big fish little fish cardboard box

Büyük balık, küçük balık, karton kutu

The soy cakes taste like cardboard.

Soyalı keklerin tadı karton gibi.

It's a piece of cardboard.

Sadece bir karton parçası.

Click to see more example sentences
cardboard mukavva

Oh, and this is a cardboard cutout of me to remember me by.

Bir de bu da benim mukavva maketim. Beni hatırlaman için.

What is this cardboard?

Bu mukavva da nedir?

There"s not much light in a cardboard box.

Bir mukavva kutusunda pek bir ışık yoktur.

Click to see more example sentences