English-Turkish translations for cardiac:

kalp · kardiyak · kalp’hastası · other translations

cardiac kalp

We've got lung and kidney failure, neurological symptoms and now, cardiac arrest.

Elimizde akciğer ve böbrek yetmezliği nörolojik semptomlar ve şimdide kalp krizi var.

Looks like cardiac arrest, but I'll call you later.

Kalp krizi gibi görünüyor, ama seni sonradan arayacağım.

Sir, he just suffered Some sort of cardiac event.

Efendim, az önce bir çeşit kalp krizi geçirdi.

Click to see more example sentences
cardiac kardiyak

Polyarteritis nodosa causes cardiac symptoms And hypertension, which makes his nose bleed.

Poliarteritis nodoza kardiyak semptomlara neden olur ve hipertansiyon da burun kanamasına neden olur.

Cardiac asthma, Dr. Yang.

Kardiyak astım, Dr. Yang.

Cardiac ward, please?

Kardiyak koğuşu lütfen?

Click to see more example sentences
cardiac kalp’hastası

Stevens, there's a cardiac patient for you on two.

Stevens, iki numarada senin için bir kalp hastası var.