English-Turkish translations for cardinal:

kardinal · başlıca · ana · önemli · other translations

cardinal kardinal

My life might be a minor issue to you, Cardinal, but not to me.

Hayatım sizin için küçük bir sorun olabilir Kardinal ama benim için değil.

Cardinal, could we have a statement?

Kardinal, bir açıklama alabilir miyiz?

And you, Cardinal Borgia, handled the coronation like a Pope.

Kardinal Borgia, taç giyme törenini bir papa gibi gerçekleştirdiniz.

Click to see more example sentences
cardinal başlıca

Cardinal wolsey is not only my chancellor, he has always been my friend.

Wolsey sadece benim baş danışmanım değil, her zaman bir arkadaş olmuştur.

My cardinal trait is generosity.

Benim başlıca özelliğim cömertlik.

My Cardinal Trait" by Hannah Mills.

Başlıca Özelliğim." Yazan Hannah Mills.

Click to see more example sentences
cardinal ana

The cardinal's demise was sudden.

Kardinalin ölümü çok anî oldu.

cardinal önemli

We care little for silver and gold, Cardinal Sforza.

Gümüş ve altın bizim için önemsiz, Kardinal Sforza.