English-Turkish translations for career:

kariyer · meslek · kariyer yapma · mesleki · other translations

career kariyer

For men like us, Stan, for men of power and authority, well, there's career and there's family.

Bizim gibi adamlar için Stan, güç ve otorite sahibi adamlar için bir kariyer ve bir aile vardır.

Or rather one career, and it can't be yours.

Ya da tek bir kariyer. Ve seninki olamaz.

It's your career.

Bu senin kariyerin.

Click to see more example sentences
career meslek

It may be your career choice but it ain't mine.

Senin meslek seçimin bu olabilir. Ama benimki değil.

What kind of career?

Ne tür bir meslek?

Career, stable relationship, a family.

Meslek, sabit bir ilişki, bir aile.

Click to see more example sentences
career kariyer yapma

I-I'm trying to make a career as an architect.

Ben bir mimar olarak kariyer yapmaya çalışıyorum.

The chance of a career.

Bir kariyer yapma şansı.

I think Alberta Green's trying to make a career move.

Sanırım Alberta Green bir kariyer hareketi yapmaya çalışıyor.

career mesleki

Vocational training, legitimate career paths.

Mesleki eğitim, doğru kariyer planlaması.