English-Turkish translations for carefree:

kaygısız · tasasız · gamsız · dertsiz., dertsiz · other translations

carefree kaygısız

Somewhere along the way, that young, carefree, happy thing got hit by a truck.

Yol boyunda bir yerde, o genç, kaygısız, mutlu şeye bir kamyon çarptı.

She's always been the youngest sister, the eternal child, carefree, fun-loving And?

Hep en genç kardeş oldu, ölümsüz çocuk, kaygısız, eğlenmeyi seven

I've got a reckless, carefree fun side.

Pervasız, kaygısız, eğlenceli bir tarafım var.

Click to see more example sentences
carefree tasasız

Adventurous and carefree, fearless and bold.

Maceracı ve tasasız, korkusuz ve cesur.

Young Elisabetta, in these opulent rooms, had a happy and carefree childhood.

Genç Elisabetta, bu ihtişamlı odalarda mutlu ve tasasız bir çocukluk geçirdi.

All aboard for a glorious, carefree, happy cruise.

Dertsiz, tasasız, mutlu bir seyahat için herkes gemiye.

Click to see more example sentences
carefree gamsız

Sometimes as wise as old men at others, like a carefree stream.

Bazen bir yaşlı kadar bilge... .gamsız bir su akıntısı gibi.

Look how carefree she looks.

Bak ne kadar da gamsız görünüyor.

Who you calling carefree?

Sen kime gamsız diyorsun?

Click to see more example sentences
carefree dertsiz., dertsiz

Yeah. No more carefree bachelor nights for me and Leonard.

Evet, Leonard ve benim için dertsiz bekar geceleri bitti artık.

All aboard for a glorious, carefree, happy cruise.

Dertsiz, tasasız, mutlu bir seyahat için herkes gemiye.

She's carefree, she's a snobbish star.

O dertsiz, O kibarlık taslayan bir yıldız.

Click to see more example sentences