English-Turkish translations for careful:

dikkatli · düşünen · özenli · titiz · tedbirli · other translations

careful dikkatli

You be a good boy, and you do what you're told, and promise me you'll be careful.

İyi bir çocuk ol ve sana söyleneni yap. Bir de dikkatli olacağına dair bana söz ver.

Look just be careful.

Bak, sadece dikkatli ol.

He's got to be more careful, that's all.

Sadece biraz daha dikkatli olmalı hepsi bu.

Click to see more example sentences
careful düşünen

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

I mean, she's in a relationship, But she still cares about you.

Yani, onun hala bir ilişkisi var ama hala seni düşünüyor.

No, but who cares what that guy thinks anyway?

Hayır. Ama o adamın ne düşündüğünü kim takar?

Click to see more example sentences
careful özenli

And show some care, for God's sake.

Ve biraz özen göster, Tanrı aşkına.

All this trouble, all this care. Why?

Bu kadar zahmet, bu kadar özen neden?

But I made careful plans, and I eventually escaped.

Ama özenli planlar yaptım ve sonunda kaçtım.

Click to see more example sentences
careful titiz

You're a fine thief meticulous and careful but this is different.

Sen iyi bir hırsızsın, titiz ve dikkatlisin ama bu farklı.

He's very careful. Very thorough.

Çok dikkatli, çok titizdir.

A spree killer who's careful and meticulous and covers his tracks.

Çok dikkatli, titiz ve izlerini kapatan bir seri katil.

Click to see more example sentences
careful tedbirli

That's why I'm always telling you to be careful, Toby, and discreet.

Bu yüzden hep sana dikkatli olmanı söylüyorum, Toby. Ve tedbirli.

Experience made you more careful wise.

Tecrübe seni daha tedbirli yaptı, daha akıllı.

You appear to be a careful and cautious man.

Görünüşe göre dikkatli ve tedbirli bir adamsınız.