English-Turkish translations for carefully:

dikkatli, dikkatlice · iyice · titizlikle · özenle · other translations

carefully dikkatli, dikkatlice

You be a good boy, and you do what you're told, and promise me you'll be careful.

İyi bir çocuk ol ve sana söyleneni yap. Bir de dikkatli olacağına dair bana söz ver.

Look just be careful.

Bak, sadece dikkatli ol.

He's got to be more careful, that's all.

Sadece biraz daha dikkatli olmalı hepsi bu.

Click to see more example sentences
carefully iyice

He's a good man, he's a good dad, and he does care very, very much, he always has.

O iyi bir adam, iyi bir baba, ve seni çok, çok umursuyor, hep umursadı.

You come here listen to me carefully, I want you.

Buraya gel ve beni iyi dinle, seni istiyorum.

Take care of yourself, Bill.

Kendine iyi bak, Bill.

Click to see more example sentences
carefully titizlikle

You're a fine thief meticulous and careful but this is different.

Sen iyi bir hırsızsın, titiz ve dikkatlisin ama bu farklı.

He's very careful. Very thorough.

Çok dikkatli, çok titizdir.

A spree killer who's careful and meticulous and covers his tracks.

Çok dikkatli, titiz ve izlerini kapatan bir seri katil.

Click to see more example sentences
carefully özenle

'Cause I don't care and I respect your privacy.

Çünkü umurumda değil ve özeline saygı duyuyorum.