English-Turkish translations for careless:

dikkatsiz · umursamaz · düşüncesiz · other translations

careless dikkatsiz

Rich men can be careless with their money, especially the married ones.

Zengin adamlar para konusunda dikkatsiz oluyorlar özellikle de evli olanlar.

You've been very careless so far, Mr. Frodo Baggins.

Şu ana dek çok dikkatsiz davrandın Bay Frodo Baggins.

Yan Ji Jiang isn't a careless person

Yan Ji Jiang dikkatsiz biri değildir

Click to see more example sentences
careless umursamaz

So is that more careless, or more bold?

Yani bu daha umursamazca, yoksa cesurca mı?

You've been careless. Sloppy.

Dikkatsiz ve umursamaz davrandın.

And selfish, conceited, slapdash, vain, careless, pigheaded

Ve bencil, mağrur, lakayt faydasız, umursamaz, dik başlı

Click to see more example sentences
careless düşüncesiz

They're careless people, Tom and Daisy.

Tom ve Daisy düşüncesiz insanlar.

He's a careless, thoughtless, undisciplined fool.

Dikkatsiz, düşüncesiz, disiplinsiz bir budalanın teki.

I've been careless and imprudent about money.

Para konusunda dikkatsiz ve düşüncesiz davrandım.