English-Turkish translations for cargo:

kargo · yük, yük. · other translations

cargo kargo

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

Cargo pants are five minutes ago?

Kargo pantalonları beş dakika önce mi?

What kind of cargo?

Ne tür bir kargo?

Click to see more example sentences
cargo yük, yük.

Wonder which is worth more, the cargo or the plane?

Merak ediyorum, hangisi daha değerli, yük yoksa uçak mı?

Megan is precious cargo.

Megan değerli bir yük.

There's a cargo ship, the Fearless.

Korkusuz adında bir yük gemisi var.

Click to see more example sentences