cargoes

Whoever it was torched the cargo.

Yapan her kimse kargoyu ateşe vermiş.

¡Pedro, hazte cargo, tío!

¡Pedro, hazte cargo, tío!

A cargo plane downed and three crew-men dead.

Henüz yok. Bir kargo uçağı düştü ve üç mürettebat öldü.

Cargo carrier headed for Marseilles.

Yük gemisi Marsilya'ya gidiyor.

New cargo pants?

Pantolonun mu yeni?

You got oil tankers, cargo ships, fishing trawlers.

Petrol tankerleri, kargo gemileri, balıkçı gemileri var.

Akima, open the cargo bay.

Akima, kargo bölümünü aç.

Make all preparations to offload personnel and cargo.

Personel ve yük boşaltımı için gerekli hazırlıkları yapın.

A cargo terminal at Stansted and an arab bank in Kensington.

Stansted'de bir kargo terminali ve Kensington'da bir Arap bankası.

Babo, check on the cargo.

Babo, kargoyu kontrol et.