English-Turkish translations for carnivorous:

etobur · etçil · other translations

carnivorous etobur

Thousands of meerkats on a floating carnivorous island and no one has ever seen it?

Binlerce Güney Afrika Mongosu yüzen bir etobur adada ve hiç gören olmamış mı?

To a hungry carnivore, her calves are like a porterhouse steak; thick, meaty, bone in.

bir etobur için, kızın baldırları biftek gibi. Kalın, etli ve kemikten ayrılabilir.

Felis catus is your taxonomic nomenclature, An endothermic quadruped, carnivorous by nature.

Cins terminolojisinde Felis catus, doğası gereği sıcakkanlı, dört bacaklı ve etobur.

Click to see more example sentences
carnivorous etçil

Carnivorous snow meets Victorian values and something terrible is born.

Etçil kar, Victoria döneminin değerleriyle birleşir ve korkunç bir şey doğar.

What, the woman you described as a carnivorous mink?

Ne, etçil bir vizon olarak tanımlanan kadınla mı?

Other worlds, carnivorous skulls, talking heads.

Başka dünyalar, etçil kurukafalar, konuşan kafalar.

Click to see more example sentences