English-Turkish translations for carotid:

şah damarı · karotis · şahdamarı · other translations

carotid şah damarı

One severed the left carotid artery.

Biri, sol şah damarını kesmiş.

Yes, carotid artery.

Evet, şah damar.

Um, yeah, mr. Hanscomb's carotid just blew.

Evet, Bay Hanscomb'un şah damarı patladı.

Click to see more example sentences
carotid karotis

What about a carotid aneurysm?

Peki ya karotis anevrizması?

Got a carotid, but it's weak.

Karotis nabzı var ama zayıf.

Carotid is regular.

Karotis nabzı düzenli.

carotid şahdamarı

One cut clean through the esophagus, trachea, carotid artery, and jugular.

Yemek borusundan soluk borusuna temiz bir kesik, şahdamarı ve boyun damarı.

Well, the blade transected the jugular vein and both carotids.

Bıçak, hem şahdamarı hem de iki ana damarı kesmiş.

Yeah, good thinking', the carotid.

Güzel düşünce. Şahdamarı var.