English-Turkish translations for carpenter:

marangoz · marangozluk · other translations

carpenter marangoz

Look, uh do you know how hard it is to find a really good carpenter?

Bak. Gerçekten iyi bir marangoz bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun?

Yeah, I guess Daddy wasn't much of a carpenter.

Evet, sanırım babam pek iyi bir marangoz değilmiş.

life is like a carpenter.

hayat bir marangoz gibi.

Click to see more example sentences
carpenter marangozluk

Carpenter is a holy vocation.

Marangozluk kutsal bir meslektir.

So, what got you into carpentering?

Peki seni ne çekti marangozluğa?