English-Turkish translations for carpet:

halı · kilim · halıcı · other translations

carpet halı

So it's not a magic carpet, it's an airplane?

Evet. Bu sihirli halı değil, bir uçak, değil mi?

And why the red carpet?

Bir de neden kırmızı halı?

One carpet one round table three hats one lamp.

Bir halı bir yuvarlak masa üç şapka bir lamba.

Click to see more example sentences
carpet kilim

It's like a shag carpet.

Aynı bir tüylü kilim gibi.

Arif lºik, all kinds of carpet, kilim, travel.

Arif lşık, her türlü halı, kilim, travel.

carpet halıcı

Nah, they're not carpet fitters.

Hayır, halıcı falan değiller.