English-Turkish translations for carrion:

leş · other translations

carrion leş

You're not a predator, you're not carrion either.

Sen bir yırtıcı değilsin ama bir leş de değilsin.

Most birds of prey prefer fresh carrion.

Kuşların çoğu taze leşi tercih eder.

Yes, we eat carrion.

Evet, biz leş yeriz.

Click to see more example sentences