English-Turkish translations for cartel:

kartel · other translations

cartel kartel

Dad, this Mexican cartel, they have a network of people, they are everywhere, all right?

Baba, bu Meksika karteli, Onların bir insan ağı var, her yerdeler, tamam mı?

The cartels threaten everyone, and sometimes, for some people, it's a lot easier to just look the other way.

Karteller herkesi tehdit ediyor ve bazen bazı insanlar için başka tarafa bakmak çok daha kolay.

Murdoch told me you worked for the diamond cartel.

Murdoch bana anlattı. Elmas karteli için çalışıyormuş.

Click to see more example sentences