English-Turkish translations for cartesian:

kartezyen., kartezyen · other translations

cartesian kartezyen., kartezyen

Henk Bos is one of Europe's most eminent Cartesian scholars.

Henk Bos Avrupa'nın en seçkin Kartezyen bilim adamlarından biri.

However, his coordinate axes are pre Cartesian.

Yine de onun koordinat eksenleri Kartezyen öncesi.