English-Turkish translations for cartoon:

çizgi film · karikatür · çizim · other translations

cartoon çizgi film

If anyone in this situation is a sad little cartoon character, it's me.

Eğer bu durumda olan bir üzgün çizgi film karakteri varsa, o da benim.

A little early for cartoons, isn't it?

Çizgi film için biraz erken, öyle değil mi?

You sound like a cartoon character.

Çizgi film karakteri gibi konuştun.

Click to see more example sentences
cartoon karikatür

Either that, or Florida has a shortage of miniature mouthwash and dilbert cartoons.

Ya o, ya da Florida, minyatür gargarayla Dilbert karikatürü sıkıntısı çekiyor.

It was a famous political cartoon.

Çok ünlü siyasi bir karikatür.

Her friend sent her a garfield cartoon.

Arkadaşı ona bir Garfield karikatürü göndermiş.

Click to see more example sentences
cartoon çizim

What are you doing, doodles and cartoons?

Ya, sen ne yapıyorsun? Çizimler ve karikatürler mi?

He has a new cartoon circulating.

Elden ele dolaşan yeni bir çizimi var.