English-Turkish translations for cartridge:

Kartuş · fişek · mermi · kutu · kovan · other translations

cartridge Kartuş

Bring those rifles and cartridges.

Şu tüfekleri ve kartuşları getirin.

Yes but the cartridge controversy and the subsequent events

Evet ama kartuş olaylarındaki anlaşmazlıklar ve sonraki olaylar

Dogs, licking the new cartridges

Köpekler, yeni kartuşları yalıyorlarmış.

Click to see more example sentences
cartridge fişek

A sack of flour, one of beans and one of coffee. Four boxes of cartridges, tobacco and papers.

Bir torba un, bir tane bezelye ve kahve. dört kutu fişek, tütün ve tabaka

Their cartridge belts exploded like fireworks.

Mermi kemerleri havai fişekler gibi patladı.

Forensics was able to determine it's a Webley cartridge.

Adli Tıp onun bir Webley fişeği olduğunu belirlemiş.

Click to see more example sentences
cartridge mermi

that day before leaving home he took the cartridges and put them in a drawer.

O gün eve gitmeden önce o mermileri aldy ve bir çekmeceye koydu.

It's a huge cartridge.

Bu büyük bir mermi.

Their cartridge belts exploded like fireworks.

Mermi kemerleri havai fişekler gibi patladı.

Click to see more example sentences
cartridge kutu

A sack of flour, one of beans and one of coffee. Four boxes of cartridges, tobacco and papers.

Bir torba un, bir tane bezelye ve kahve. dört kutu fişek, tütün ve tabaka

A box of cartridges. Nine.

Bir kutu dokuzluk kartuş alayım.

cartridge kovan

One recovered cartridge casing.

Bir mermi kovanı bulundu.