English-Turkish translations for cascade:

Çağlayan · other translations

cascade Çağlayan

Yeah, it's like a cascade.

Evet, aynı bir çağlayan gibi.

They've invented a cell-washing cascade, it's amazing.

Bir hücre yıkama çağlayanı icat etmişler. İnanılmaz.