English-Turkish translations for cashier:

kasiyer, kasiyer. · kasa · veznedar · other translations

cashier kasiyer, kasiyer.

The cashier's name is Julie and she's a very attractive woman.

Kasiyerin adı Julie, ve o çok çekici bir kadın. Dostum, bu çok güzel.

Eh, looks like everyone's gone but the cashier.

Herkes gitmiş gibi görünüyor ama kasiyer duruyor.

My husband's friend has a bookshop and needs a cashier.

Kocamın arkadaşının bir kitabevi var ve bir kasiyer lazımmış.

Click to see more example sentences
cashier kasa

Just find another, and go to the cashier.

Başka bir tane bulun ve kasaya gidin.

It says Cashier number one.

Bir numaralı kasa yazıyor.

To me, I'm cashier.

Bana ver. Kasa benim!

Click to see more example sentences
cashier veznedar

This is new cashier and she's my grandmother.

Bu yeni veznedar ve o benim büyükannem.