English-Turkish translations for cask:

varil · fıçı · other translations

cask varil

Water casks ready for filling, sir.

Su varilleri doluma hazır efendim.

Water casks ready for filling?

Su varilleri doluma hazır mı?

It's just a stinking cask!

Bu sadece pis kokan varil.

Click to see more example sentences
cask fıçı

Is she but a house or a cask of wine?

Ev mi yoksa bir fıçı şarap mı?

This cask is filled with debris,decomposed tissue and organs.

Bu fıçı; atıklar, bozulmuş doku ve organlarla dolu.

Stow those casks forward!

O fıçıları ön tarafa koyun!