English-Turkish translations for castle:

kale · şato · hayal · other translations

castle kale

I tried to thank you back there at the castle, but you are not an easy person to thank.

Sana kalede de teşekkür etmeye çalıştım ama sen teşekkür etmek için kolay bir insan değilsin.

Is this a beautiful castle?

Güzel bir kale oldu mu?

It's a totally awesome castle.

Kesinlikle muhteşem bir kale.

Click to see more example sentences
castle şato

Yes, a castle, you and me

Evet, bir şato, sen ve ben

He doesn't have a huge castle but he's got a big motorcycle.

Belki kocaman bir şatosu yok ama büyük bir motosikleti var.

Here's the family castle.

İşte bu da aile şatosu.

Click to see more example sentences
castle hayal

You sound like you're disappointed, Castle.

Hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyorsun, Castle.

You sound so disappointed, Castle.

Hayal kırıklığına uğramış gibisin, Castle.