English-Turkish translations for casualty:

kayıp · zayiat · ölü · yaralı · kazazede · zaiyat · kaza., kaza · other translations

casualty kayıp

There will always be casualties because we're in a holy war.

Her zaman kayıplar olacaktır çünkü bu kutsal bir savaş.

No contact, no casualties.

Temas yok, kayıp yok.

Got multiple casualties and one dead bug.

Çok sayıda kayıp var ve bir ölü böcek!

Click to see more example sentences
casualty zayiat

Why wouldn't Hewitt just be another casualty to you?

Neden Hewitt senin için başka bir zayiat olmasın?

Every war has its casualties, Sadie.

Her savaşın zayiatları vardır, Sadie.

Every war has its casualties.

Her savaşın zayiatı vardır.

Click to see more example sentences
casualty ölü

Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire.

Ölüm mangaları, bildirilmemiş sivil kayıplar, sayısız dost ateşi kazaları.

Got multiple casualties and one dead bug.

Çok sayıda kayıp var ve bir ölü böcek!

But with me, there'll be fewer casualties, including you.

Ama benimle birlikteyken daha sen de dahil az ölü sayısı olacak.

Click to see more example sentences
casualty yaralı

Fools. control, we've got one blue casualty and four survivors in custody.

Aptallar. Merkez, elimizde bir adet mavi yaralı ve dört adet kazazede var.

Control, we've got one blue casualty and four survivors in custody.

Merkez, elimizde bir adet mavi yaralı ve dört adet kazazede var.

Fortunately, there were only two casualties.

Neyse ki, sadece iki yaralı vardı.

Click to see more example sentences
casualty kazazede

Fools. control, we've got one blue casualty and four survivors in custody.

Aptallar. Merkez, elimizde bir adet mavi yaralı ve dört adet kazazede var.

Control, we've got one blue casualty and four survivors in custody.

Merkez, elimizde bir adet mavi yaralı ve dört adet kazazede var.

I'm so goddamn itchy, I swear, I'd just rather be a casualty.

O kadar kaşınıyorum ki yemin ederim bir kazazede olmayı tercih ederim.

Click to see more example sentences
casualty zaiyat

Casualties: one silk dress.

Zaiyat: Bir ipek elbise.

Sir,a casualty report came.

Efendim, zaiyat raporu geldi.

casualty kaza., kaza

Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire.

Ölüm mangaları, bildirilmemiş sivil kayıplar, sayısız dost ateşi kazaları.

La Rochelle Casualty and Property Ins rance.

La Rochelle Kaza ve Gayrimenkul Sigortası.