English-Turkish translations for catastrophe:

felaket · facia · afet · yıkım · other translations

catastrophe felaket

The world has been devastated by a catastrophic disaster, but you're still alive.

Dünya korkunç bir felaketle harap oldu ama sen hâlâ hayattasın.

My God, what a catastrophe that would be.

Tanrım, bu ne büyük bir felaket olur.

Doctor, we're facing a potential global catastrophe.

Doktor, küresel potansiyeli olan bir felaketle karşı karşıyayız.

Click to see more example sentences
catastrophe facia

This birthday party was a catastrophe.

Bu doğum günü partisi tam bir facia.

This peace conference is a catastrophe!

Bu barış konferansı bir facia!

Everything she touched broke and every move became a catastrophe.

Dokunduğu her şey parçalandı ve her hareketi bir facia oldu.

Click to see more example sentences
catastrophe afet

It's a disaster, mayhem, a catastrophe.

Bu felaket, kargaşa, bir afet.

This is a catastrophe! A calamity! A cataclysm!

Bu bir felaket bir afet bir felaket! Ohh!

It's a huge, bushy catastrophe down here.

Dev gibi, gür bir afet var burada.

Click to see more example sentences
catastrophe yıkım

This is catastrophic for them, no?

Bu onlar için bir yıkım,öyle değil mi?

Marriage is a catastrophe for women.

Evlilik kadınlar için bir yıkım.

It would be a catastrophe.

Bu bir yıkım olacaktır.