English-Turkish translations for caterpillar:

tırtıl · other translations

caterpillar tırtıl

Sometimes for the Caterpillar, and sometimes just for fun.

Bazen Tırtıl için ve bazen sadece eğlenmek için.

It's our speciality: Roasted caterpillar.

Bu bizim spesiyalimiz, kızarmış tırtıl.

A goddess who has a pet caterpillar.

Evcil hayvanı tırtıl olan bir Tanrıça.

Click to see more example sentences