English-Turkish translations for catfish:

Yayın balığı · other translations

catfish Yayın balığı

Well, you certainly brought home a rabbit, and now this big catfish.

Evet, eve bir tavşan getirdin, ve şimdi de bu büyük yayın balığını.

That's the biggest catfish I've ever seen.

Bu gördüğüm en büyük yayın balığı.

No, it was definitely not catfish cakes.

Hayır, kesinlikle yayın balığı keki değildi.

Click to see more example sentences