English-Turkish translations for catsup:

ketçap · other translations

catsup ketçap

Well, catsup has more tomatoes, comes in a bigger bottle, is cheaper, but tastes just like ketchup.

Domates sosunda daha fazla domates vardır. Daha büyük bir şişede gelir. Daha ucuzdur ama tadı ketçap gibidir.

Maybe go visit the world's largest catsup bottle or something.

Belki gidip Dünya'nın en büyük ketçap şişesini falan görürüz.

Ketchup versus catsup end of conversation.

Ketçap, domates sonuna karşı Konuşmanın sonu.

Click to see more example sentences