English-Turkish translations for caucasia:

Kafkas · Kafkasya., Kafkasya · other translations

caucasia Kafkas

And sing our traditional Caucasia songs:

Ve geleneksel kafkas şarkımızı söyleyelim:

caucasia Kafkasya., Kafkasya

Tonight we're having our usual Caucasia dinner:

Bu akşam geleneksel kafkasya yemeğimizi yiyoruz: