English-Turkish translations for caucus:

-sed, -ing · Parti yönetim Kurulu · other translations

caucus -sed, -ing

In my caucus, people are rewarded for good behavior, not trading their votes for ransom.

Benim partimde insanlar. .iyi davranışlar için ödüllendirilir, fidye için oy vermesinden değil.

Clay Davis is Royce's deputy campaign chairman, and the number-two man at the City Legislative Caucus.

Clay Davis, Royce'un kampanya başkan vekili, ve şehir yasama kurulundaki iki numaralı adam.

We haven't even had the first caucus.

Henüz ilk parti kurulumuzu bile yapmadık.

Click to see more example sentences
caucus Parti yönetim Kurulu

And co-chair of the U.S. International Policy Caucus.

Ve ABD Uluslararası Politikası Parti Yönetim Kurulu eşbaşkanı.