English-Turkish translations for caudate:

kuyruklu · other translations

caudate kuyruklu

This is the dorsal caudate body.

Burası da arka kuyruk kısmına ait.