English-Turkish translations for cauldron:

kazan., kazan · other translations

cauldron kazan., kazan

Maybe you and Black Magic here could get together and do some cauldron-stirring sometime.

Belki sen ve Kara Büyü bir araya gelip cadı kazanı karıştırabilirsiniz.

Cauldrons and books, cloaks and daggers.

Kazanlar, kitaplar, pelerin ve hançer.

I see cauldrons And books and a train car.

Kazanlar, kitaplar ve bir tren vagonu var.

Click to see more example sentences