English-Turkish translations for caution:

dikkatli, dikkat · tedbir · uyarı · ihtiyat, ihtiyatlı · önlem · other translations

caution dikkatli, dikkat

Your Honor, like you, I look at life differently. Little more caution, little more quiet

Sayın Yargıç, sizin gibi, ben de hayata biraz daha farklı bakıyorum, biraz daha dikkatli, biraz daha sessiz.

I'm just saying, proceed with caution.

Sadece dikkatli devam edin diyorum.

Approach with caution, Anna Swan.

Dikkatle yaklaş, Anna Swan.

Click to see more example sentences
caution tedbir

All that money, Mexicans will understand the caution.

Bu kadar para Meksikalılar tedbir olduğunu anlayacak.

All the more reason for caution.

Bütün hepsi sadece tedbir için.

Morty learnt caution the hard way.

Morty tedbiri zor yoldan öğrenmiş.

Click to see more example sentences
caution uyarı

We've got multiple caution and warning.

Birden fazla önlem ve uyarı ikazı var.

And the FBI standards caution that a C-stand is not a steady base for a firearm?

Ve FBI'ın bir silah için bu makinenin sağlam bir usul olmadığı hakkında bir uyarısı var mı?

A little caution:

Ufak bir uyarı:

Click to see more example sentences
caution ihtiyat, ihtiyatlı

Caution and, above all, courage.

İhtiyat ve daha önemlisi cesaret.

Mistrust and caution.

Güvensizlik ve ihtiyat.

Caution is your strongpoint.

İhtiyat senin güçlü yanındı.

caution önlem

We've got multiple caution and warning.

Birden fazla önlem ve uyarı ikazı var.