English-Turkish translations for cautious:

dikkatli · tedbirli · ihtiyatlı · temkinli · other translations

cautious dikkatli

You're quite right. I'm a very cautious man. But it won't be dangerous.

Çok haklısın, ben fazla dikkatli bir adamım ama bu gece tehlikeli olmayacak.

They'll be more cautious this time.

Bu sefer daha dikkatli olacaklar.

Can't be too cautious these days.

Bu gün çok dikkatli olamaz.

Click to see more example sentences
cautious tedbirli

You know, there is a thing called being overly cautious.

Biliyor musun? Aşırı tedbirli olmak diye bir şey var.

I am a cautious man.

Ben tedbirli bir adamım.

No, they're just being cautious.

Hayır, sadece tedbirli davranıyorlar.

Click to see more example sentences
cautious ihtiyatlı

But these days I'm not so cautious.

Ama bu günlerde, o kadar ihtiyatlı değilim.

Captain Janeway is more cautious.

Kaptan Janeway daha ihtiyatlı.

That's why we're being extra cautious.

Bu yüzden fazla ihtiyatlı davranıyoruz.

Click to see more example sentences
cautious temkinli

In conclusion: a cautious approach is always the best strategy.

Sonuç olarak, temkinli bir yaklaşım he zaman en iyi stratejidir.

Fred, I have good reason to be cautious

Fred, temkinli olmak için iyi sebeplerim var.

But please be cautious.

Ama lütfen temkinli olun.

Click to see more example sentences