English-Turkish translations for cavalier:

şövalye · rahat · kavalye · other translations

cavalier şövalye

The important thing is to save The Duelling Cavalier save Lockwood and Lamont.

Burada önemli olan "Düellocu Şövalye"yi kurtarmak. Lockwood ve Lamont'u kurtarmak.

Too bad I didn't do that in Duelling Cavalier.

Çok kötü ben "Düellocu Şövalye"de böyle yapmadım.

I'm now Count Pierre de Battaille, known as the Duelling Cavalier.

Ben şimdi Düellocu şövalye olarak bilinen Kont Pierre de Battalie'yim.

cavalier rahat

Don't be so cavalier, Mr. Watts.

Bu kadar rahat olmayın, Bay Watts.

I wish I could share your cavalier attitude, Danny.

Keşke senin bu rahat tavrını paylaşabilseydim Danny.

cavalier kavalye

And you've got a pretty cavalier.

Ve güzel bir kavalyeye sahipsin.

The Dancing Cavalier!

Dans Eden Kavalye!