English-Turkish translations for caveat:

uyarı · other translations

caveat uyarı

One caveat, gentlemen.

Bir uyarı, beyler.

But. The caveat.

Ama bir uyarı!