English-Turkish translations for cavern:

mağara · büyük mağara · oyuk · other translations

cavern mağara

In the water, too, there are curiosities strange white fish, found only in these caverns.

Suyun içinde de tuhaflıklar var. Bu tuhaf beyaz balıklar yalnızca bu mağaralarda bulunuyor.

Seth, what about that weekend in Carlsbad Caverns?

Peki ya şu Carlsbad Mağaraları'ndaki hafta sonu, Seth?

There was a hidden cavern.

Gizli bir mağara vardı.

Click to see more example sentences
cavern büyük mağara

It's like a cavern here.

Burası büyük bir mağara gibi.

Some sort of.. .cave, cavern.

Bir tür mağara, büyük bir mağara.

leaving behind these huge empty caverns.

Arkalarında bu büyük boş mağaraları bıraktılar.

cavern oyuk

Might be underground, like some sort of cave, or a cavern, or

Yeraltında olabilir. Bir mağara veya bir oyuk gibi bir şey