English-Turkish translations for cavernous:

mağara gibi · derin · gözenekli · mağaraları olan · other translations

cavernous mağara gibi

Might be underground, like some sort of cave, or a cavern, or

Yeraltında olabilir. Bir mağara veya bir oyuk gibi bir şey

It's like a cavern here.

Burası büyük bir mağara gibi.

cavernous derin

Very deep caverns there.

Orada çok derin tüneller var.

What's this cavern called, Tom?

Bu mağara nedir Tom, denir?

cavernous gözenekli

A cavernous emptiness.

Gözenekli bir boşluk.

cavernous mağaraları olan

That corridor leads to another part of the cavern.

O koridor mağaranın başka bir kısmına gider.