English-Turkish translations for caviare:

havyar · other translations

caviare havyar

This party could be all of our tickets to champagne wishes and caviar dreams.

Bu parti şampanya dileklerimiz ve havyar rüyalarımız için bir bilet olabilir.

You need anything champagne, caviar my yacht is your yacht.

İhtiyacın olan her şey var. Şampanya, havyar Benim yatım senin yatındır.

Why don't you go have some more caviar, sweetie?

Sen gidip biraz daha havyar yesene, tatlım.

Click to see more example sentences