English-Turkish translations for cayenne:

cayenne · Arnavut biberi · kırmızıbiber · other translations

cayenne cayenne

A black Porsche Cayenne will be waiting at the northwest exit.

Kuzey batı çıkışında bir siyah Porsche Cayenne seni bekliyor.

What about the Porsche Cayenne?

Peki ya Porsche Cayenne?

Porsche Cayenne, like the pepper.

Porsche Cayenne biber gibi.

Click to see more example sentences
cayenne Arnavut biberi

Thank you. Thank you for the gift basket. The Tabasco and cayenne pepper.

Hediyen için de teşekkürler acı biber sosu ve Arnavut biberleri için.

Lemon, cayenne pepper, and maple syrup.

Limon, arnavut biberi ve akçaağaç pekmezi.

Dark chocolate infused with Pasilla chili, cayenne pepper, and cinnamon.

Pasilla biberi, arnavut biberi ve tarçın karıştırılmış koyu çikolata.

Click to see more example sentences
cayenne kırmızıbiber

I added a little fresh lemon and a little cayenne pepper.

Evet. Biraz taze limon ve biraz da kırmızıbiber ekledim.

Try some Vaseline and cayenne pepper.

Biraz vazelin ve kırmızıbiber dene.

Is that nutmeg and cayenne? Hm.

Bu hindistancevizi ve kırmızıbiber mi?