English-Turkish translations for celebration:

kutlama · bayram · tören · şölen · other translations

celebration kutlama

And that's a very good thing for the world, but today is not a celebration for us.

Bu, dünya için iyi bir şey ancak bugün bizim için bir kutlama günü değil.

Then we should celebrate tonight.

O zaman bu akşam kutlama yapmalıyız.

It's a double celebration.

Bu bir çifte kutlama.

Click to see more example sentences
celebration bayram

Are you going to a Halloween celebration too?

Sen de mi Cadılar Bayramı kutlamasına gidiyorsun?

And he celebrates Eid!

Bir de bayram kutluyor.

Today we celebrate San Ramiro.

Bugün San Ramiro bayramı.

Click to see more example sentences
celebration tören

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

A celebration, here, for you, for the town.

Burada bir tören yaparız, sizin için, kasaba için.

See, it's a celebration

bakın bu bir tören

Click to see more example sentences
celebration şölen

Tomorrow night we feast to celebrate our appending victory.

Yarın gece gelecekteki zaferlerimizi kutlamak için bir şölen vereceğiz.